Cais am ddileu

Rhowch reswm, os gwelwch yn dda, pam ddylid dileu'r eitem hon.  Er enghraifft, os ydych o'r farn mai chi biau'r hawlfraint, a bod modd ichi brofi hynny, gallem un ai roi datganiad i'r perwyl hwnnw, neu drefnu i'r eitem gael ei dileu.