​Ymddiriedolaeth Addysg Dr Daniel Williams

Ymddiriedolaeth Addysg Dr Daniel Williams (Rhif Elusen gofrestredig 525756)

Cronfa Addysgol Dr Daniel Williams Educational Fund

Y mae Cronfa Addysgol Dr Williams yn cynnig cymorth ariannol i blant (Blwyddyn 5 Ysgol i fyny) a phobl ifanc (hyd at 25ain oed) sydd yn byw yn yr hen Sir Feirionnydd. Y mae plant/wyrion/wyresau cyn ddisgyblion Ysgol Dr Williams hefyd yn gymwys i wneud cais am gymorth.Gellir gwneud cais am gymorth tuag at gostau sydd yn codi o weithgareddau addysgol e.e. 

  • gwersi offerynnol, 
  • llais neu theatr, 
  • llyfrau addysgol, 
  • ffioedd prifysgol, 
  • cyrsiau addysgol, 
  • offer yn gysylltiedig â chyrsiau galwedigaethol ac yn y blaen. 

Os am fanylion pellach a ffurflen gais cysyllter ag ysgrifennydd y Gronfa - Dwyryd Williams, ebost: dwyryd@gmail.com