Cofrestru

Manylion personol

Os buoch chi’n ddisgybl yn yr ysgol, defnyddiwch yr enw a oedd gennych bryd hynny.

Cysylltiad â’r ysgol
Pryd fuoch chi’n ddisgybl yn yr ysgol?


Rydym am sicrhau mai person go iawn sy’n creu cyfrif.