Trefn Amser

Dr Williams School, Dolgellau -1878-1899

1878-1899

 • Eluned Morgan, yr awdur o Batagonia, yn annog y merched i ddefnyddio’r Gymraeg 1897 erthygl
 • Cylchgrawn cyntaf yr ysgol 1897 llun
 • Llun cynnar o’r disgyblion 1880au llun
Dr Williams School, Dolgellau -1900-1914

1900-1914

Dr Williams School, Dolgellau -1914 -1918 Y Rhyfel Byd Cyntaf

1914 -1918 Y Rhyfel Byd Cyntaf

 • •Ysbyty milwrol Caerynwch 1918 llun
 • •Blodau wedi’u sychu a ffrwydryn llaw i amgueddfa’r Ysgol 1917 erthygl
 • Y Ffrynt Cartref a DWS Adnoddau Dysgu
Dr Williams School, Dolgellau -1919-29

1919-29

 • •Aduniad yn 10 Downing Street 1921 llun
 • •Ymweliad gan Dywysog Cymru yn 1923 llun
 • •Miss Ellen Constance Nightingale yn dod yn Brifathrawes yn 1924 llun
Dr Williams School, Dolgellau -1930-39

1930-39

 • •'Rwy’n 10 oed ac yn mynd i’r ysgol breswyl' dyddiadur
 • •Brics ar gyfer neuadd newydd yr ysgol - llun
 • •Te ar y traeth yn Fairbourne - llun
 • •'Do', athrawes a gafodd ddylanwad ar gymaint o fywydau stori
Dr Williams School, Dolgellau -1939-45 Yr Ail Ryfel Byd

1939-45 Yr Ail Ryfel Byd

 • •Llythyrau Bronwen Pugh adref yn ystod y rhyfel erthygl
 • •Diogelwch ar y mynydd stori
 • •Nodiadau amser rhyfel stori
 • •Casglu mwsogl ar gyfer trin anafiadau llun
 • •Yr ‘Old Vic’ yn perfformio yn DWS llun
Dr Williams School, Dolgellau -1945-1949

1945-1949

 • •Atgofion Anne Roberts 1943-50 stori
 • •Côr yr Eisteddfod Genedlaethol 1949 llun
 • Traddodiad Cerddorol erthygl
 • •Disgyblaeth, conglfaen ein bywydau 1940au stori
Dr Williams School, Dolgellau -1950-1960

1950-1960

 • •Geidiau’n mynd i’r Coroni 1953 stori
 • •Newyddiadurwr yn dod i’r ysgol 1956 stori
 • •Gwesty’r Llew Aur a dyddiau allan yn 1950au stori
 • •Atgofion Glyn stori
Dr Williams School, Dolgellau -1960-1969

1960-1969

 • •'The Roar of the Greasepaint' 1967 stori
 • •Rhedeg i ffwrdd 1961 stori
 • •Y siwrnai drên olaf cyn toriadau Beeching 1963 llun
 • •Map yn dangos tarddiad disgyblion yn ystod 1960au
 • 'Deo Gratias' 1965 sain
Dr Williams School, Dolgellau -1970-1975

1970-1975

 • •Yr adain salwch 1970au stori
 • •Y swper olaf yn DWS 1975 llun
 • •Gwasanaeth o ddiolch yn Eglwys y Santes Fair ar 11eg Gorffennaf 1975 erthygl
 • •Emyn yr Ysgol, 11eg Gorffennaf 1975 sain