Gwybodaeth am ardal Dolgellau

Twristiaeth

Hanes yr ardal

1886 Map of Merionethshire showing the railway line

Map o1886 sy'n dangos y rheilffordd cyn iddi gael ei chau yn ystod chwedegau'r ganrif ddiwethaf.  Daw'r map o 'The Court Guide & Royal Blue Book of Wales' gan Charles William Deacon gyda gwelliannau o fap gan yr Arolwg Ordnans.

  • Casgliad y Werin Cymru - gwefan ryngweithiol sy'n cynnwys

    mapiau hanesyddol o'r ardal;

    cliciwch yma i weld map o Ddolgellau a lluniau hanesyddol o Ysgol Dr Williams.  Mae'r map yn caniatáu ichi chwyddo'r lluniau wrth edrych arnynt.

  • Archifdy Meirionnydd  - mae yma gasgliad cynhwysfawr o ddogfennau am hanes Dolgellau.  Yma hefyd mae'r dogfennau a archifwyd am Ysgol Dr Williams er 1878 pan gafodd ei hagor.  Yn ddiweddar, cafodd y casgliad ei gatalogio gan fyfyrwyr y cwrs ymchwil ar Weinyddu Archif ym Mhrifysgol Aberystwyth.